Đăng ký tư vấn miễn phí với chuyên gia của chúng tôi

Thủ tục thành lập và vận hành doanh nghiệp Offshore tại Singapore

Bạn cũng có thể điền biểu mẫu sau để nhận thông tin qua email

Chi phí các gói dịch vụ thành lập và vận hành doanh nghiệp Offshore tại Singapore

Các gói dịch vụ được thiết kế phù hợp với mọi nhu cầu phổ biến của Doanh Nghiệp và Doanh Nhân Việt như mở rộng thị trường, xuất khẩu, đấu thầu, kiểm soát giá, tối ưu thuế v.v...

Start 2

Gói Khởi động (Start)

2.500 USD++

Phụ trách: Junior Consultant

Kênh support: email và support bot

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính, 5 ngày/tuần (không kể ngày lễ)

Thời gian phản hồi: trong vòng 72h.

 • Kiểm tra tên doanh nghiệp miễn phí
 • Chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ đăng ký công ty
 • Công ty TNHH không quá 3 (ba) cổ đông
 • Đặt cọc đảm bảo: KHÔNG
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ Giám đốc chỉ định
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ địa chỉ giao dịch nhận thư tín
 • Bộ hồ sơ pháp lý công ty (bản điện tử)
 • Kế toán doanh nghiệp (book-keeping): 0
 • Khai báo thuế doanh nghiệp: hàng năm
Growth 2

Gói Tăng trưởng (Growth)

3.500 USD++

Phụ trách: Consultant

Kênh support: email, support bot và điện thoại

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính, 5 ngày/tuần (không kể ngày lễ)

Thời gian phản hồi: trong vòng 48h

 • Kiểm tra tên doanh nghiệp miễn phí
 • Chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ đăng ký công ty
 • Công ty TNHH không quá 5 (năm) cổ đông
 • Đặt cọc đảm bảo: KHÔNG
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ Giám đốc chỉ định
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ địa chỉ giao dịch nhận thư tín
 • Bộ hồ sơ pháp lý công ty (bản điện tử)
 • Kế toán doanh nghiệp (book-keeping) tính theo doanh thu gộp hoặc chi phí được phép khấu trừ hàng năm ≤ 60.000 SGD
 • Khai báo thuế doanh nghiệp: hàng năm
 • Số điện thoại cho doanh nghiệp
 • Hỗ trợ mở tài khoản công ty tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
Skyscaper 2

Gói Tỏa sáng (Shine)

5.000 USD++

Phụ trách: Consultant

Kênh support: email, support bot và điện thoại

Thời gian tiếp nhận: trong giờ hành chính, 5 ngày/tuần (không kể ngày lễ)

Thời gian phản hồi: trong vòng 36h

 • Kiểm tra tên doanh nghiệp miễn phí
 • Chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ đăng ký công ty
 • Công ty TNHH không quá 5 (năm) cổ đông
 • Đặt cọc đảm bảo: KHÔNG
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ Giám đốc chỉ định
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ địa chỉ giao dịch nhận thư tín tại địa điểm đắc địa ở Singapore
 • Bộ hồ sơ pháp lý công ty (bản điện tử)
 • Kế toán doanh nghiệp (book-keeping) tính theo doanh thu gộp hoặc chi phí được phép khấu trừ hàng năm ≤ 180,000 SGD
 • Khai báo thuế doanh nghiệp: hàng năm
 • Số điện thoại riêng tại Singapore, với hộp thư thoại tương tác 24/7 có chức năng gửi tin nhắn thoại đến email hoặc điện thoại di động
 • Hỗ trợ mở tài khoản công ty tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
Star 3

Gói Bay cao (Star)

10.000 USD++

Phụ trách: Senior Consultant

Kênh support: email, support bot, điện thoại và chat (Viber, Whatsapp, Zalo, Telegram),

Thời gian tiếp nhận: 24/7 (không kể ngày lễ)

Thời gian phản hồi: trong vòng 24h

 • Kiểm tra tên doanh nghiệp miễn phí
 • Chuẩn bị giấy tờ và nộp hồ sơ đăng ký công ty
 • Công ty TNHH không quá 10 (mười) thành viên
 • Đặt cọc đảm bảo: KHÔNG
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ Giám đốc chỉ định
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ địa chỉ giao dịch nhận thư tín tại địa điểm đắc địa ở Singapore
 • Bộ hồ sơ pháp lý công ty (bản điện tử)
 • Kế toán doanh nghiệp (book-keeping) tính theo doanh thu gộp hoặc chi phí được phép khấu trừ hàng năm ≤ 420.000 SGD
 • Khai báo thuế doanh nghiệp: hàng năm
 • Số điện thoại riêng tại Singapore, với hộp thư thoại tương tác 24/7 có chức năng gửi tin nhắn thoại đến email hoặc điện thoại di động
 • Hỗ trợ mở tài khoản Công ty tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
 • Hỗ trợ mở tài khoản Cá nhân tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
Chess 2

Gói Thịnh Vượng (Wealth)

50.000 USD++

Phụ trách: Chief Strategist

Kênh support: email, support bot, điện thoại và chat (Viber, Whatsapp, Zalo, Telegram)

Thời gian tiếp nhận: 24/7

Thời gian phản hồi: trong vòng 12h

 • Công ty TNHH dưới 49 (bốn mươi chín) thành viên
 • Đặt cọc đảm bảo: KHÔNG
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ thư ký doanh nghiệp
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ Giám đốc chỉ định
 • 1 năm (365 ngày) dịch vụ địa chỉ giao dịch nhận thư tín tại địa điểm đắc địa ở Singapore
 • Bộ hồ sơ pháp lý công ty (bản điện tử)
 • Kế toán doanh nghiệp (book-keeping) tính theo doanh thu gộp hoặc chi phí được phép khấu trừ hàng năm ≤ 2.000.000 SGD
 • Khai báo thuế doanh nghiệp: hàng năm
 • Số điện thoại riêng tại Singapore, với hộp thư thoại tương tác 24/7 có chức năng gửi tin nhắn thoại đến email hoặc điện thoại di động
 • Hỗ trợ mở tài khoản Công ty tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
 • Hỗ trợ mở tài khoản Cá nhân tại ngân hàng hàng đầu của Singapore
 • Tư vấn quản lý tài sản (bởi Chief Strategist)
 • Tư vấn tối ưu hóa thuế (bởi Chief Strategist)
 • Tư vấn quản lý rủi ro (bởi Chief Strategist)